Építészeti formatan

epiteszeti formatan 600x200px

BMEEPRA0404

Kötelezően választható tárgy: Építészmérnöki Kar Tervező és Szerkezeti szakirány, gyakorlat
2 kredit

  

tárgyfelelős / kurzusvezető
Prof. Balogh Balázs DLA

tantárgy célja
Lehetséges intuitív alkotómódszerek fejlesztése.

tárgyleírás
A tárgy az építészmérnök és formatervező hallgatók számára teszi hozzáférhetővé az alapvető ismereteket. Összefoglalást ad a forma általános fogalmáról, a formát alkotó felületekről, rendszerezi a formát alkotó elemeket és azok lehetséges kapcsolatait más formákkal, ismerteti a formákat továbbtagozó elemeket a felületi rajzot, a felületből kiemelkedő tagozatokat, bevágásokat, a formák felületének áttörését, színezését. A félév során a formák tematikus csoportosítását követően, egyénenként meghatározott feladatokat adunk ki, ahol a hallgatók a kapott hívószóból kiindulva a fenti ismeretek rendszerelvű alkalmazását mutatják be kortól és helytől független, látványos - elsősorban építészeti, művészeti alkotások - példáin keresztül, melyeket ők gyűjtenek össze, foglalnak rendszerbe és egy rövid előadás formájában mutatják be azt, majd adják le a félév végén digitális formában.

ütemterv 2019-20/1

 1. 09.10. Bevezető előadás, feladatkiírás
 2. 09.17. Előadás
 3. 09.24. Előadás
 4. 10.01. Konzultáció
 5. 10.08. Konzultáció
 6. 10.15. Konzultáció
 7. 10.22. Vázlattervi hét
 8. 10.29. Konzultáció
 9. 11.05. Konzultáció
 10. 11.12. TDK konferencia
 11. 11.19. Prezentáció
 12. 11.26. Prezentáció
 13. 12.03. Prezentáció
 14. 12.10. Feldolgozási hét

feladatok beadása
12.09. (hétfő 12.00-ig)
12.20. (péntek 12.00-ig) pótdíjjal

beadás (felhőmappa)
katt ide
Az alábbi file elnevezést kérjük használni: vezeteknev_keresztnev_prez.pdf

A végső file maximális mérete 20Mb/hallgató!

követelmények
A tanórákon való részvétel kötelező, a TVSZ-ben meghatározottak szerint. A féléves feladatokat az utolsó órákon - előzetesen meghatározott módon - kell prezentálni, majd digitálisan (pdf) a félév végén leadni. A gyakorlati jegyet a gyakorlatvezetők a prezentáció és a leadott munka együttes értékelésével, a munkák minősége alapján határozzák meg a beadást követően.
Pótlási lehetőség: a keddi tanórákon lehetséges.

ajánlott szakirodalom
Balogh István: Az építészeti forma
Gróh János: Tér és idő zenében és festészetben

féléves feladatok
Prezentáció: 11.19.

 

Prezentáció: 11.26.

 

 

Prezentáció: 12.03.

 

2019 Balogh Balázs DLA - tárgyfelelős

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية