Aktuális felvételi hirdetmény

A BME Építészmérnöki Kar Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan képzésére, illetve az Építészmérnöki Alapképzési Szak (BSc) képzésére való felvétel rajz alkalmassági vizsgához kötött, amihez nagy segítséget jelent, ha a felvételit megelőzően felvételi előkészítő tanfolyamon vesztek részt.

A Rajzi és Formaismereti Tanszék Rajziskolájának felvételi előkészítőjén célzottan azt a tudást sajátíthatjátok el, ami a sikeres rajz alkalmassági vizsgához szükséges. Azoktól a tanároktól tanulhattok, akik egyetemi éveitek alatt is oktatnak majd Benneteket - és akik egyben a terület legjobb szakemberei. Ráadásul azokban a rajztermekben készülhettek, ahol felvételizni fogtok, így szokhatjátok az egyetem atmoszféráját. Az ország bármely pontjáról érdemes eljönni, és rászánni a szombati napokat, mert ezzel garantálhatjátok magatoknak a legjobb esélyt a sikerhez, a legfelkészültebb oktatóktól és a legjobb helyen tanulhattok. Amennyiben valaki úgy érzi, hogy nehezebben megy a rajz, akkor ajánlott már a felvételit megelőző években is elkezdeni a felkészülést.

Kérjük, hogy mielőtt regisztrálni kezdesz, olvasd el figyelmesen a Tájékoztatót, mert az általános tudnivalókat, a tanfolyamok időbeosztását, a jelentkezés és regisztráció, illetve a tanfolyam díjának és befizetésének feltételeit  a regisztráció során nyilatkozatban el kell fogadnod, mellyel az Egyetem és közted egy szerződés jön létre. Ha valamely kérdésben bizonytalan vagy, akkor fordulj bizalommal hozzánk e-mailben, telefonon, vagy személyesen. A Kapcsolattartáshoz és elérhetőséghez tartozó összes információt is itt találod.

A Tájékoztató letöltése itt.

Regisztráció indítása itt

Házi feladatok 

TÁJÉKOZTATÓ
A 2019/2020-AS TANÉV RAJZI ÉS ALKALMASSÁGI VIZSGA

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM FELTÉTELEIRŐL

1. Általános tudnivalók:

1.1 Jelen Tájékoztató regisztrálás során Nyilatkozatban történő elfogadása esetén az Egyetem és a Jelentkező között szerződés jön létre. A tanfolyam feltételeit a Tanszék a regisztráció kezdetétől a tanfolyam végéig nem változtatja meg.
1.2 Jelentkezési időszak: 2019. szeptember 15.- 2019. november 30.
1.3 Oktatási időszak: 2020. január 4.- 2020. május 30.
1.4 A tanfolyam 50 tanórából (egy tanóra 45 perc) áll, 10 alkalomra osztva.
1.5 Egy foglalkozás alkalmanként 240 perc, igény szerint legalább egy 15 perces szünettel.
1.6 A foglalkozások szombatonként 10 órától 14 óráig tartanak.
1.7 Egy csoportban legalább 20, legfeljebb 30 fő Hallgató lehet. Az „A” és „B” tanfolyam időpontjában 4-4 csoport indul. A létszám limitált, tanfolyamonként összesen 120-120 fő.
1.8 A tanfolyamok pontos csoport-, terem- és oktatóbeosztásáról, a Tanszék e-mailben küld tájékoztatást a jelentkezési időszak lezárását követően, legkésőbb 2019. december 20-ig.
1.9 A tanfolyam során a Hallgató elsajátíthatja azt a tudást, ami a sikeres felvételi vizsgához szükséges. Az oktatási tematika kimondottan a felvételi vizsgán várható feladatok tartalmához igazodik, de a Hallgatók egyben egy általános vizuális és rajztechnikai tudásra is szert tehetnek.
1.10 A tanfolyam során a Hallgató megtanulja a látvány utáni perspektivikus ábrázolás és tónusozás (fény-árnyék viszonyok) törvényszerűségeit, technikai fogásait. A perspektíva és a vetületi ábrázolás alapszintű ismereteire építve megtanítjuk a vetületek alapján rekonstruált belső tér perspektivikus ábrázolását. Ezen ismeretek elsajátításához a rajztermi foglalkozásokon felül otthoni feladatok elkészítéséhez tananyagot biztosítunk. Az egyes feladatokhoz szükség szerint mintarajzokat biztosítunk.
1.11 A Hallgató felelőssége, hogy az órákon a megadott időben rendszeresen részt vegyen. A hiányzásából következő lemaradások esetén azok pótlására otthoni feladatok kiadásával adunk lehetőséget. Tantermi foglalkozáson külön pótlási lehetőség nincs. Hiányzás miatt – kivéve az 3.5 pontban foglalt vis maior esetét – a tanfolyami díj visszatérítésére nincs lehetőség.
1.12 Hallgató vállalja, hogy az órákra megfelelően felkészül, és az órák kezdetekor pontosan megjelenik, az otthoni munkára kiadott feladatokat elkészíti, és szükség szerint bemutatja, valamint az órai munkához szükséges rajzeszközöket beszerzi és a foglalkozásokra magával hozza.
1.13 A Rajzi és Formaismereti Tanszék vállalja, hogy a sikeres jelentkezés érdekében elektronikus regisztrációt és jelentkezést működtet, kapcsolattartásra e-mail-en és személyesen is lehetőséget biztosít. A Tanszék honlapján rendszeresen frissítve közzétesz minden jelentkezéshez szükséges információt és a tanfolyam elvégzésének feltételeit.
1.14 Tanszék külön Adatkezelési Tájékoztatóban vállalja, hogy Jelentkezők összes személyes adatát kizárólag a tanfolyammal kapcsolatos ügyintézés, illetve információk ismertetésére használja, külső  fél számára nem adja tovább.
1.15 A tanfolyam elvégzése nem jelent garanciát arra, hogy a Hallgató felvételt nyer az Építészmérnöki Karra.
1.16 A tanfolyami foglalkozások időbeosztása:

„A” tanfolyam, kezdés: 2020. január 4., befejezés: 2020. május 23.

„A” tanfolyam foglalkozásainak időbeosztása

alkalom

dátum

nap

óra

1.

2020. január 4.

szombat

10,00-14,00

2.

2020. január 18.

szombat

10,00-14,00

3.

2020. február 1.

szombat

10,00-14,00

4.

2020. február 15.

szombat

10,00-14,00

5.

2020. február 29.

szombat

10,00-14,00

6.

2020. március 14.

szombat

10,00-14,00

7.

2020. március 28.

szombat

10,00-14,00

8.

2020. április 18.

szombat

10,00-14,00

9.

2020. május 9.

szombat

10,00-14,00

10.

2020. május 23.

szombat

10,00-14,00


„B” tanfolyam
, kezdés: 2020. január 11., befejezés: 2020. május 30.

„B” tanfolyam foglalkozásainak időbeosztása

alkalom

dátum

nap

óra

1.

2020. január 11.

szombat

10,00-14,00

2.

2020. január 25.

szombat

10,00-14,00

3.

2020. február 8.

szombat

10,00-14,00

4.

2020. február 22.

szombat

10,00-14,00

5.

2020. március 7.

szombat

10,00-14,00

6.

2020. március 21.

szombat

10,00-14,00

7.

2020. április 4.

szombat

10,00-14,00

8.

2020. április 25.

szombat

10,00-14,00

9.

2020. május 16.

szombat

10,00-14,00

10.

2020. május 30.

szombat

10,00-14,00


1.17 A tanfolyam helyszíne:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
Rajzi és Formaismereti Tanszék
BME Központi (K) épület 3. emelet 24. (IV-es rajzterem) és 28 (V, VI és VII-es rajztermek)

1.18 A tanfolyam elvégzéshez szükséges eszközök:

 • A/3-as rajztábla
 • A/3-as műszaki rajzlap
 • B-s, 2B-s jó minőségű grafitceruzák
 • nem maszatoló radír
 • a rajzlap rögzítéséhez alkalmas eszköz (rajzszög vagy ragasztószalag stb.)

2. Jelentkezés és regisztráció:

2.1 A tanfolyamra jelentkezés a regisztrációval kezdődik. A regisztráció elektronikus úton történik a www.regisztracio.bme.hu honlapon.
2.2 A regisztráció során az alábbi adatok megadására van szükség:

 • Jelentkező neve, születési helye és időpontja.
 • Jelentkező lakcíme, levelezési címe (ha a lakcímmel nem azonos), e-mail címe és mobil telefonszáma.
 • Jelentkező adóazonosító száma.

2.3 A regisztráció során az alábbi nyilatkozatok megadására van szükség:

 • Hozzájáruló nyilatkozat a Jelentkező Hírlevélre történő feliratkozásához.
 • Nyilatkozat a tanfolyami feltételek elfogadásáról.
 • Nyilatkozat a tanfolyam díja befizetésének Jelentkező által vállalt átutalási határidejéről.
 • Nyilatkozat a számla átvételéről. (Számlát csak a Jelentkező nevére van lehetőség kiállítani.)

2.4 A regisztráció során egyes tanfolyamok közül („A” és „B”) választani kell.

2.5 A regisztráció során közölt adatok pontos és a valóságnak megfelelő kitöltéséért a Jelentkező felel. A téves adatszolgáltatásból eredő adminisztrációs problémák miatt a Tanszék felelősséget nem vállal.

2.6 Hibás regisztráció és/vagy adatszolgáltatás a jelentkezés meghiúsulását is eredményezheti.

2.7 Hibás adatszolgáltatás javítására a Tanszéki titkársághoz kell fordulni írásban, a felvételi előkészítő e-mail címre küldött levéllel.

2.8 A jelentkezés visszavonása a tanfolyamról:

 • Jelentkezési időszak alatt (1.2 pont) a jelentkezés és regisztráció visszavonható.
 • A Jelentkezés visszavonása csak személyesen vagy e-mail-ben, a felvételi előkészítő e-mail címére küldött levéllel, a tanszék titkárságával történt előzetes egyeztetés után lehetséges. A tanszéket tájékoztatni kell arról is, hogy a tanfolyam díját a lemondás időpontjáig a Jelentkező befizette-e.
 • Amennyiben a befizetés megtörtént, akkor a Tanszék a tanfolyam díját visszatéríti.
 • A jelentkezés és regisztráció törlését csak a tanszéki adminisztráció tudja elvégezni, a lemondás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül, melyről a Jelentkező értesítést is kap.

2.9 A Tanfolyamra való jelentkezés a tanfolyam díjának a 3.2 pontban meghatározott határidőre történő befizetésével válik véglegessé.

2.10 A regisztráció lejárta után, a tanfolyam elkezdéséig lehetőség van pótjelentkezésre.

 • A pótjelentkezés már csak személyesen vagy e-mail-ben, a felvételi előkészítő e-mail címére küldött levéllel, a tanszék titkárságával történt előzetes egyeztetés után, a díj befizetésének igazolásával együtt lehetséges.
 • A Jelentkező beosztása csak azon időpontokra és csoportokba lehetséges, ahol a csoportlétszám nem éri el a maximumot.

2.11 A tanfolyam elkezdése után lehetőség van becsatlakozásra.

 • A becsatlakozás már csak személyesen vagy e-mail-ben, a felvételi előkészítő e-mail címére küldött levéllel, a tanszék titkárságával történt előzetes egyeztetés után, a díj befizetésének igazolásával együtt lehetséges.
 • Amennyiben a becsatlakozás a tanfolyam 1-3. foglakozásának időtartamában történik, akkor a fizetendő díj a tanfolyam teljes összege. Amennyiben a becsatlakozás a tanfolyam 4-5. foglakozásának időtartamában történik, akkor a fizetendő díj a tanfolyam teljes összegének fele.
 • A hallgató beosztása azon időpontokra és csoportokba lehetséges, ahol a csoportlétszám nem éri el a maximumot.
 • Becsatlakozáskor a jelentkező hallgató tudomásul veszi, hogy a becsatlakozás időpontjáig megtartott foglalkozásokra órai pótlási lehetőség nincs. A Tanszék a felzárkózáshoz mintalapot biztosít.

3. A tanfolyam díja és befizetése:

3.1 A tanfolyam díja: 100.000,- Ft + 27.000,- Ft ÁFA, azaz mindösszesen bruttó 127.000,- Ft, azaz Egyszázhuszonhétezer Forint.
3.2 A díj összegét a Jelentkező a regisztrációval egy időben, vagy azt követően, de legkésőbb 2019. november 30-ig köteles egy összegben megfizetni (részletfizetésre nincs lehetőség).
3.3 A díj megfizetése csak banki átutalással lehetséges. Jelentkező a díjat az alábbi bankszámlaszámra köteles átutalni az alábbi tartalommal:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 BUDAPEST Műegyetem rkp. 3.
Számlaszám: 10032000-01425279-00000000
Utaláskor a közlemény rovatba a 40866-20-111-es témaszámot, illetve a tanfolyamon résztvevő nevét be kell írni.

3.4 A Tanszék a sikeres jelentkezés és regisztrálás után, a 3.2 pontban rögzített határidőre befizetett díjat az első tanfolyami foglalkozást megelőző időszakban visszatéríti, ha a Hallgató legkésőbb a tanfolyam megkezdése előtt 1 naptári nappal a felvételi előkészítő e-mail címére küldött levélben erről értesítést küld. Írásbeli értesítés elmaradása esetén a Tanszék úgy tekinti, hogy a Hallgató az első foglalkozáson részt vett, és ez esetben a Tanszék a díjat nem téríti vissza.

3.5 A megkezdett tanfolyam (az első foglalkozáson való részvételt követően) a tanfolyam díjának visszafizetésére nincs mód. Kivétel ez alól az igazoltan súlyos, hosszantartó betegség vagy a  tanfolyami foglalkozások több mint felét meghaladó igazolt akadályoztatás, mint vis maior. A Tanszék a vis maiorra vonatkozó lemondást csak akkor tudja elfogadni, ha az első hiányzástól számított 5 munkanapon belül a jelentkező vagy hozzátartozója írásban a felvételi előkészítő e-mail címére küldött levéllel igazolja. Ez esetben a Tanszék a tanfolyam díjának időarányos részét visszatéríti.

4. Kapcsolattartás, elérhetőségek:

4.1 Személyesen és levélben:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
Rajzi és Formaismereti Tanszék, „K” épület 3. emelet 20.

4.2 Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

4.3 Telefon: Titkárság: +36 1 463 3048 (hétfőtől csütörtökig 11-től 16 óráig)

4.5 Kapcsolódó oldalak: www.bme.hu, www.epitesz.bme.huwww.regisztracio.bme.hu

Budapest, 2019. szeptember 15.

Rajzi és Formaismereti Tanszék

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية